Smart Farm ยกระดับสู่เกษตรอัจฉริยะ

ยกระดับสู่เกษตรอัจฉริยะ Smart Farm ด้วยการผนึกการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ IoT เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำการเกษตรยุคใหม่

Smart Farm เกษตรมีสุข บ้านทุ่งลุงโก้

ค้นพบวิธีการทำเกษตรอย่างมีความสุขกับ นาวาโท อัทธา พงศ์สุวรรณ เจ้าของสวน “บ้านทุ่งลุงโก้”

สวนส้มโออัมพวา สวนส้มโอธรรมดาที่ไม่ธรรมดา โดยคุณพิศิษฏ์ ศิริประเสริฐ

สวนส้มโออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่มีแนวคิดแบบสมาร์ทฟาร์ม น่าสนใจแค่ไหนสามารถรับชมได้ที่คลิปวิดีโอนี้เลยครับ

สวนผักไฮโดรโปนิกส์ที่อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีอะไรพิเศษมากกว่าแค่อุปกรณ์

สวนผักไฮโดรโปนิกส์สมาร์ทฟาร์มมิ่งแบบโรงเรือน พื้นที่โรงเรือนกว่า 400 ตารางเมตร ใกล้ตลาดน้ำอัมพวามีอะไรน่าสนใจ รับชมได้เลยครับ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลุยโครงการ “สมาร์ทฟาร์ม” ใช้เทคโนโลยีพัฒนาเกษตรกรรม สร้างผลผลิตคุณภาพอย่างยั่งยืน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ต้นแบบ 3 จังหวัดภาคอีสาน หวังให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร ลดต้นทุนการเพาะปลูก ได้ผลผลิตสูงขึ้นและมีคุณภาพ พร้อมใช้เป็นตัวกลางสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ สร้างเป็นผลผลิตปลอดสารพิษ เพิ่มมูลค่าพืชผลและลดการปนเปื้อนในดิน พร้อมต่อยอดขยายพื้นที่รวมตัวสู่สหกรณ์สมาร์ทฟาร์ม เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันระยะยาว สร้างผลลัพธ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป